พระครูธรรมาวุธวิศิษฐ์ (กิ่ม พุทฺธรกฺขิโต) - พระสังฆาธิการ

พระครูธรรมาวุธวิศิษฐ์ (กิ่ม พุทฺธรกฺขิโต)


 
เกิด ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๐๙
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๕
พรรษา ๔๕
มรณภาพ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
วัด วัดแก้วโกรวาราม
ท้องที่ กระบี่
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูธรรมาวุธวิศิษฐ์ มีนามเดิมว่า กิ้ม แสงแก้ว เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๐๙ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล เป็นบุตรของขุนภักดีวิชิตสงคราม กับนางปราง แสงแก้ว ภูมิลำเนาเดิม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


การศึกษา

     การศึกษาวิชาสามัญในสมัยนั้นเทียบชั้นประถมปีที่๓ เพราะสมัยนั้นยังเรียนหนังสือวัด และเรียนหนังสือขอมกันเป็นพื้น


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ พัทธสีมาวัดหน้าเมือง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอตลาดใหญ่ จังหวัดตะกั่วป่า มณฑลภุเก็ต โดยมี เจ้าอธิการลบ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอุปัชฌาย์ยัง เป็นพระกรรมวาจารย์ และ พระวินัยธรหนู เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า พุทฺรกฺขิโต ( ยึดตามการปกครองก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๕ )


หลังจากอุปสมบท

     ภายหลังจากการอุปสมบท แล้ว ตั้งแต่พรรษาที่๑-๒ เป็นต้นมา ได้บำเพ็ญกิจวัตร มีอุปัชณายวัตรเป็นต้น และเรียนสวดมนต์ และเรียนพระปาฎิโมกข์จบ อบรมในส่วนศีลาจารวัตรและกิจวัตร ในสำนักพระอุปัณาย์ตลอดมาจนถึงพรรษา ๕ ก็ย้ายไป วัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม) จังหวัดตะกั่วป่า เรียนบาลีไวยากรณ์และเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่วัดลุ่ม จังหวัดตะกั่วป่า จนถึงพรรษา ๗ จากวัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม) จังหวัดตะกั่วป่า มาอยู่วัดลุมพินี(วัดลุ่ม) บ้านลุ่ม ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา จากวัดลุมพินี (วัดลุ่ม) จังหวัดพังงา มาอยู่วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต อยู่หลายพรรษา จนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสมุห์ ฐานานุกรมของเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต

     ต่อมาได้ย้ายจากวัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต มาอยู่วัดแก้วโกรวาราม จนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดกระบี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๔๗๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม
พ.ศ. ๒๔๕๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๓  เป็น รั้งตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกระบี
พ.ศ. ๒๔๕๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดกระบี
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดกระบี กิตติมศักดิ์

มรณกาล


     เมื่อพระครูธรรมาวุธวิศิษฐ์ ยกเป็นกิตติมศักดิ์ แล้วก็ยังห่วงใยอยู่ด้วยวัดวาอาราม คือ วัดแก้วฯจังหวัดกระบี และวัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) เมืองภูเก็ต ซึ่งท่านเคยอยู่อาศัยท่านก็เดินทางไปมาตลอด ก็บังเอิญอาพาธเป็นโรคกระเสาะกระแสะ

     พระครูธรรมาวุธวิศิษฐ์ (กิ่ม พุทฺธรกฺขิโต) มรณภาพ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑ เวลา ๐๕.๓๘ น. ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต สิริอายุได้ ๗๒ ปี พรรษา ๔๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมของเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมาวุธวิศิษฐ์ สังฆปาโมกข์

ที่มา


หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์.
หนังสือประวัติพระราชสุตกวี ประวัติวัดแก้วโกรวาราม ( พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชเพลิงศพพระราชสุตกวี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ).
ข้อมูลเดิมจากสื่อทั่วไป.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook