พระมงคลวชิราจารย์ (ประสพ สํฆโสภโณ) - พระสังฆาธิการ

พระมงคลวชิราจารย์ (ประสพ สํฆโสภโณ)


 
เกิด ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
วัด วัดเขาตะเครา
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดเขาตะเครา
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลวชิราจารย์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook