พระพุทธวิริยากร (ตัด ปวโร) - พระสังฆาธิการ

พระพุทธวิริยากร (ตัด ปวโร)


 
เกิด ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดชายนา
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

สถานะเดิม


     พระพุทธวิริยากร มีนามเดิมว่า ตัด คำใส เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ตรงกับปีมะแม ที่หมู่บ้านเขากระจิว หมู่ ๖ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี บิดาท่านชื่อ ตอย คำใส มารดาชื่อนาง เย็น คำใส ท่านเป็นลูกคนเดียวของพ่อตอย แม่เย็น คำใส

     เริ่มการศึกษาเบื้องต้นของท่านนั้น ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดเขากระจิว จนจบชั้นประถมปีที่ ๔ อันเป็นชั้นสูงสุดของชนบทสมัยนั้น ต่อจากนั้นท่านก็ได้ออกมาช่วยเหลือบิดา มารดา ทำไร่ ทำนาตามประสาชนบทชาวบ้านนา เมื่อท่านอายุ ๒๑ ปี ครบเกณฑ์ทหาร ท่านเข้ารับการตรวจเลือกแต่จับได้ใบดำไม่ต้องเป็นทหาร ท่านจึงได้ตัดสินใจได้บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ยายและมารดาของท่าน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยมี พระครูมหาสมณวงศ์ (เล็ก) วัดเขาวัง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์ล้อม วัดเขาวัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทอง วัดเขากระจิว เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดชายนา
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูบวรกิจโกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพุทธวิริยากร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook