พระครูวิกรมวัชรกิจ (อินทศักดิ์ ธีรภทฺโท) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิกรมวัชรกิจ (อินทศักดิ์ ธีรภทฺโท)


 
วัด วัดไตรโลก
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 736

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูวิกรมวัชรกิจ มีนามเดิมว่า อินทศักดิ์ ใบเกตุ เกิด ณ บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นบุตรลำดับที่ ๖ ในพี่น้องทั้งหมด ๑๑ คน บิดาชื่อ นายบุญส่ง ใบเกตุ มารดาชื่อ นางทองห่อ ใบเกตุ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดไตรโลก

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระครูสังฆรักษ์ ฐานานุกรมใน พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวิกรมวัชรกิจ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


Yannakit Baiket : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook