พระครูธรรมานุกูล (ภู จนฺทเกสโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูธรรมานุกูล (ภู จนฺทเกสโร)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๗๓
อายุ ๑๐๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๙๔
พรรษา ๘๒
มรณภาพ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
วัด วัดอินทรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูธรรมานุกูล เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๓ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจษฎาบดินทร์ ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยบิดามีนามว่า นายคง โยมมารดามีนามว่า นางอยู่


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๙ ปี บิดามารดาท่านได้พาท่านไปบรรพชาเป็นสามเณรตรงกับปี พ.ศ. ๒๓๘๒ ที่วัดท่าคอย ได้ศึกษาเล่าเรียกอักขระสมัย (ภาษาขอม) และหนังสือไทย กับท่านอาจารย์ วัดท่าแค

     จนกระทั่งเมื่อมีอายุ ๒๑ ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๔ ณ พัทธสีมา วัดท่าคอย โดยมี พระอาจารย์อ้น วัดท่าคอย เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์คำ วัดท่าแค เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์คำ วัดท่าแค เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์มา วัดน้ำหัด เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายานามว่า "จนฺทสโร"

     หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่สำนักวัดท่าแคชั่วระยะหนึ่งก็ได้ออกเดินธุดงค์ จากจังหวัดตากมาพร้อมกับพระพี่ชาย คือ หลวงปู่ใหญ่ หลวงปู่ภูท่านได้เข้าไปในกรุงเทพมหานคร ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสระเกศ แล้วได้ไปช่วยรักษาคนไข้ที่บาดเจ็บ เป็นอหิวาตักโรค ต่อมาท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดสามปลื้ม ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดจักรวรรดิ์ราชาวาสและได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ วัดโมลีโลกยาราม (วัดท้ายตลาด) ตามลำดับ และท่านได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดอินทรารามเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๒

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๖๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร

มรณกาล


     พระครูธรรมานุกูล (ภู จนฺทเกสโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมานุกูล

ที่มา


wikipedia.org

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook