พระเทพวิริยาภรณ์ (เฉย เขมโก ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระเทพวิริยาภรณ์ (เฉย เขมโก ป.ธ.๔)


 
อายุ ๗๗ ปี
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วัด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระเทพวิริยาภรณ์ (เฉย เขมโก ป.ธ.๔) มรณภาพด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๑๘.๒๗ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระรัตนเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนวิมล วิสณฑ์วิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิริยาภรณ์ สุนทรกิจโกศล วิมลธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook