พระครูสถิตบุญญาภิราม (บุญรอด ฐิตธมฺโม) - พระสังฆาธิการ

พระครูสถิตบุญญาภิราม (บุญรอด ฐิตธมฺโม)


 
เกิด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐
พรรษา ๗๒
มรณภาพ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดอุบลวรรณาราม
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระครูสถิตบุญญาภิราม มีนามเดิมว่า บุญรอด แซ่อุ่น เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อ นายเป้า มารดาชื่อ นางเปลี่ยน แซ่อุ่น


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ (อายุ ๒๐ ปี) ณ พัทธสีมา วัดอุบลวรรณาราม ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูธรรมวิรัต (เชย) วัดโชติทายการาม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาพิณ อินฺทสาโร วัดอุบลวรรณาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระภิกษุเจ๊ก พุทฺธสโร วัดอุบลวรรณาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม

มรณกาล


     พระครูสถิตบุญญาภิราม (บุญรอด ฐิตธมฺโม) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๑๕ น. ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก สิริอายุ ๙๑ ปี ๑ เดือน ๒ วัน

สมณศักดิ์


๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระครูสมุทรโสภณ (ประยงค์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๕) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสถิตบุญญาภิราม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook