พระครูสมุทรมงคล (สาย สุมงฺคโล) - พระสังฆาธิการ

พระครูสมุทรมงคล (สาย สุมงฺคโล)


 
เกิด ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๒
พรรษา ๔๕
มรณภาพ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
วัด วัดจันทร์เจริญสุข
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระครูสมุทรมงคล มีนามเดิมว่า สาย เอี่ยมสะอาด เกิดเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ บ้านฝั่งตรงข้ามวัดจุฬามณี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๕ คน ของพ่อสังข์ แม่คุ้ม เอี่ยมสะอาด

     เมื่อเยาว์บิดามารดา ส่งไปศึกษาอยู่กับพระที่ วัดธรรมนิมิต เรียนต่อที่ วัดนางวัง ใกล้บ้านจนจบการศึกษาในสมัยนั้น แล้วกลับไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ พัทธสีมา วัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี เจ้าอธิการคง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการแช่ม โสฬะสะ วัดจุฬามณี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์เกิด วัดบางกะพ้อม เป็นอนุสาวนาจารย์

     เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดบางกะพ้อม จนสามารถสอบนักธรรม ตรี โท เอก ได้ตามลำดับ จนได้เป็นครูสอนนักธรรมอยู่ที่วัดบางกะพ้อม และสอนนักเรียนประถมที่วัดนางวังเป็นครั้งคราว ได้ทำหน้าที่เป็นเลขา ช่วยเหลือ หลวงพ่อคง เพราะสมัยนั้น หลวงพ่อคง ท่านเป็นเจ้าคณะตำบล ปกครองวัดต่างๆ ตลอดทั้งช่วยหลวงพ่อ ปกครองดูแลพระสงฆ์ภายในวัด นอกจากนั้นหลวงพ่อสาย ยังใช้เวลาว่าง ศึกษาเล่าเรียนหนังสือขอม เรียนมูลกัจจายน์ ฝึกหัดปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนศึกษาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อคงเป็นเวลานานหลายปี และในการสร้าง “เหรียญรูปหลวงพ่อคง” หลวงพ่อสายมีส่วนร่วมในการสร้างด้วยวัดจันทร์เจริญสุข ได้ว่างเจ้าอาวาสลง ชาวบ้านจึงพร้อมกันไปหา หลวงพ่อคง มาขอ หลวงพ่อสาย มาเป็นเจ้าอาวาส วัดจันทร์เจริญสุข เมื่อหลวงพ่อคงอนุญาตแล้ว ชาวบ้านย่านวัดจันทร์เจริญสุข จึงแห่หลวงพ่อสายมาเป็นเจ้าอาวาส

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๕๑๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เจ้าคณะตำบลบ้านปรก
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น พระอุปัชฌาย์

มรณกาล


     พระครูสมุทรมงคล (สาย สุมงฺคโล) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ สิริอายุรวมได้ ๖๗ ปี พรรษา ๔๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระครูธรรมวิถีสถิติ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระเทพเมธี
พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสมุทรมงคล

ที่มา


wikipedia.org

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook