พระครูสมุทรนวการ (สวัสดิ์ อภิสมาจาโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูสมุทรนวการ (สวัสดิ์ อภิสมาจาโร)


 
เกิด ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๗
อุปสมบท ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗
วัด วัดจันทร์เจริญสุข
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระครูสมุทรนวการ มีนามเดิมว่า สวัสดิ์ ศศิธร เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๗ ปีชวด บิดาชื่อ แถว ศศิธร มารดาชื่อ ม้วน ศศิธร เกิดบ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๙ คน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดใหม่อลงกรณ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระราชมงคลวุฒาจารย์ วัดเสด็จ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการทอง วัดช้างเผือก ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอธิการทองคำ วัดใหม่อลงกรณ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ.๒๔๘๐ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดช้างเผือก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ.๒๔๙๐ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบางขันแตก ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


ความชำนาญ

การก่อสร้าง
ช่างประดิษฐ์ดอกไม้สด

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๔๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๘  เป็น ประธานสภาครูสอนพระปริยัติธรรม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระธรรมเสนานี วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสมุทรนวการ

ที่มา


wikipedia.org

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook