พระครูสมุทรนวการ (สวัสดิ์ อภิสมาจาโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูสมุทรนวการ (สวัสดิ์ อภิสมาจาโร)


 
เกิด ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๗
อุปสมบท ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗
วัด วัดจันทร์เจริญสุข
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสมุทรนวการ มีนามเดิมว่า สวัสดิ์ ศศิธร เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๗ ปีชวด บิดาชื่อ แถว ศศิธร มารดาชื่อ ม้วน ศศิธร เกิดบ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๙ คน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดใหม่อลงกรณ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระราชมงคลวุฒาจารย์ วัดเสด็จ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการทอง วัดช้างเผือก ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอธิการทองคำ วัดใหม่อลงกรณ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดช้างเผือก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบางขันแตก ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


ความชำนาญ

การก่อสร้าง
ช่างประดิษฐ์ดอกไม้สด

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๔๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๘  เป็น ประธานสภาครูสอนพระปริยัติธรรม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระธรรมเสนานี วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสมุทรนวการ

ที่มา


wikipedia.org

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook