พระราชธรรมภาณี (เอิบ ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมภาณี (เอิบ ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๖)


 
วัด วัดหลวงปรีชากูล
ท้องที่ ปราจีนบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล
 เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปัญญากรกวี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมภาณี ศรีปริยัติพิศิษฏ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook