พระทองสุข ฉนฺทธมฺโม - พระสังฆาธิการ

พระทองสุข ฉนฺทธมฺโม


 
เกิด ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕
พรรษา ๑๙
วัด วัดโบสถ์บน
ท้องที่ นนทบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์บน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook