พระธรรมดิลก (สมภพ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมดิลก (สมภพ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)


 
วัด วัดราชผาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
 รองเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีธรรมประสาธน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวราภรณ์ อาทรศาสนภารพินิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติเมธี ศรีปริยัติธรรมสาธก คุณดิลกศาสนานุกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมดิลก ศากยปุตติยนายก สาธกธรรมวิจิตร พิพิธธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook