พระครูอุทิตรัตนรักษ์ (สุราษฏร์ ธมฺมิโก) - พระสังฆาธิการ

พระครูอุทิตรัตนรักษ์ (สุราษฏร์ ธมฺมิโก)


 
เกิด ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดสังกัสรัตนคีรี
ท้องที่ อุทัยธานี
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระครูอุทิตรัตนรักษ์ มีนามเดิมว่า สุราษฏร์ รักเกียรติเผ่า เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ปีวอก ที่บ้านวังยาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี บิดา-มารดาชื่อ นายฟัก-นางเป้า รักเกียรติเผ่า


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ พัทธสีมา วัดสังกัสรัตนคีรี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ท่านเจ้าคุณอุดมธรรมภาณ (หลวงพ่ออุดม) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูอุทิตธรรมสาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์, และพระใบฏีกาหอม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา “ธมฺมิโก


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมืองอุทัยธานี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดสังกัสรัตนคีรี

มรณกาล


     พระครูอุทิตรัตนรักษ์ (สุราษฏร์ ธมฺมิโก) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๒๕ น. สิริอายุ ๗๓ ปี ๑ เดือน ๓ วัน พรรษา ๕๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูอุทิตรัตนรักษ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook