พระครูอุทิตรัตนรักษ์ (สุราษฏร์ ธมฺมิโก) - พระสังฆาธิการ

พระครูอุทิตรัตนรักษ์ (สุราษฏร์ ธมฺมิโก)


 
เกิด ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดสังกัสรัตนคีรี
ท้องที่ อุทัยธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูอุทิตรัตนรักษ์ มีนามเดิมว่า สุราษฏร์ รักเกียรติเผ่า เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ปีวอก ที่บ้านวังยาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี บิดา-มารดาชื่อ นายฟัก-นางเป้า รักเกียรติเผ่า


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ พัทธสีมา วัดสังกัสรัตนคีรี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ท่านเจ้าคุณอุดมธรรมภาณ (หลวงพ่ออุดม) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูอุทิตธรรมสาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์, และพระใบฏีกาหอม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา “ธมฺมิโก


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมปีที่ ๔ จาก โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมืองอุทัยธานี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดสังกัสรัตนคีรี

มรณกาล


     พระครูอุทิตรัตนรักษ์ (สุราษฏร์ ธมฺมิโก) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๒๕ น. สิริอายุ ๗๓ ปี ๑ เดือน ๓ วัน พรรษา ๕๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูอุทิตรัตนรักษ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook