สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน)


 
วัด วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,229

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


เป็น พระราชาคณะ ที่ พระญาณวิริยะ
พ.ศ. ๒๓๗๓ เป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่ ที่ พระพรหมมุนี
พ.ศ. ๒๓๘๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะอรัญวาสี มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพุฒาจารย์
พ.ศ. ๒๓๙๔ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook