สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน) - พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน)


 
วัด วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


เป็น พระราชาคณะ ที่ พระญาณวิริยะ
พ.ศ. ๒๓๗๓ เป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่ ที่ พระพรหมมุนี
พ.ศ. ๒๓๘๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะอรัญวาสี ที่ พระพุฒาจารย์
พ.ศ. ๒๓๙๔ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook