พระราชพุทธิวิเทศ (สุรเชษฐ์ ปรกฺกโม ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระราชพุทธิวิเทศ (สุรเชษฐ์ ปรกฺกโม ป.ธ.๖ ,ดร.)


 
วัด วัดพุทธรังษี
ท้องที่ สหรัฐอเมริกา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ศศ.ด., พธ.ด.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี
 รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทนในสหรัฐอเมริกา
 เจ้าคณะรัฐภาคตะวันออก

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีพิพัฒนาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริธรรมวิเทศ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิวิเทศ พิเนตศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๘๖

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook