พระอธิการบุญเรือง สีลเตโช | พระสังฆาธิการ

พระอธิการบุญเรือง สีลเตโช


 
เกิด ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๑๑
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดมงคลนิมิตร
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 647

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอธิการบุญเรือง สีลเตโช มีนามเดิมว่า บุญเรือง ทิมรอด เกิดเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นบุตรของคุณพ่อผ่อน แม่ลิ้ม ทิมรอด มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร พอควรแล้วได้ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเพื่อช่วยบิดา มารดา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่วัดมงคลนิมิตร


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น อาจารย์สอนพระปริยัติธรรมที่มา


wtlkttttttttu6k7i.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook