พระอธิการปรีชา ปุณฺณสีโล | พระสังฆาธิการ

พระอธิการปรีชา ปุณฺณสีโล


 
เกิด ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘
พรรษา ๓๙
วัด วัดไทร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 721

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระอธิการปรีชา ปุณฺณสีโล มีนามเดิมว่า ปรีชา การะศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาชื่อ ชาญ มารดาชื่อ ปทุม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมี พระครูสิริธรรมสุธี วัดไผ่เงินโชตนาราม ตำบลบางโคล่ อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดไทร
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook