พระครูโสภณธรรมรังษี (อุดม สุภจาโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูโสภณธรรมรังษี (อุดม สุภจาโร)


 
เกิด ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
มรณภาพ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วัด วัดไทร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูโสภณธรรมรังษี มีนามเดิมว่า อุดม เกตุสืบ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ บิดา นายดัด เกตุสืบ มารดา นางสำเรียง เกตุสืบ ณ บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ วัดไทร แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสง่างาม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดวิหารทอง จังหวัดชัยนาท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดไทร

มรณกาล


     พระครูโสภณธรรมรังษี เริ่มมีอาการอาพาธตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หลังจากนั้นท่านได้มาพักรักษาอาการที่วัดเป็นเวลาหลายเดือน และมรณะภาพ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมอายุ ๘๑ ปี

สมณศักดิ์


๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูปลัด
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูโสภณธรรมรังษี

ที่มา


วัดไทร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook