หลวงพ่อพูน กิฺติสาโร | พระสังฆาธิการ

หลวงพ่อพูน กิฺติสาโร


 
อุปสมบท ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙
มรณภาพ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
วัด วัดไทร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 738

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ พันธสีมา วัดไทร แขวงบางโคล่ โดยมี พระครูรัตนรัษี (หลวงปู่พุ่ม) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพรมสโร เป็นกรรมวาจาจารย์ พระอโสโก เป็นอนุสาวนาจารย์

     หลวงพ่อพูนเป็นพระภิกษุที่อยู่ในกรอบพระธรรมวินัยปฏิบัติอยู่ในศีลจารวัตร อย่างเคร่งครัด เจริญกรรมฐานฝึกสมาธิเป็นประจำและปกครองพระภิกษุสามเณร ปลูกฝังให้เกิดศรัทธาใน พระพุทธศาสนา

     งานด้านสาธารณู บูรณะปฏิสังขรณ์ ได้สร้างศาลาฌาปณสถาน เมรุเผาศพ บำเพ็ญกุศล ภายในศาลาแห่ง เดียวกัน ต่อมาได้ดำริที่จะย้ายกุฎิ ซึ่งเดิมตั้งอยู่ด้านหลังของอุโยสถหลังเก่า ได้วางแผนผังแบบแปลนที่จะทำการ ย้ายกุฏิมาปลูกหลังหนึ่งเพื่อเป็นแนวและเป็๋นแบบตามแผนผังที่ได้วางไว้ เป็นลักษณะทรงไทย เมื่อสร้างกุฏิเสร็จ แล้วหลวงพ่อพูนก็ย้ายมาอยู่ที่กุฏิหลังใหม่

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทร
พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๒๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดไทร

มรณกาล


     หลวงพ่อพูน กิฺติสาโร อาพาธด้วยโรคมะเร็ง ถึงมรณะภาพ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ รวมอายุได้ ๖๕ ปีที่มา


วัดไทร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook