พระราชวิริยาลังการ (สุบิน ธีรวํโส ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระราชวิริยาลังการ (สุบิน ธีรวํโส ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
พรรษา ๔๓
วัด วัดปากน้ำ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, Ph.D.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
 เจ้าคณะเขตธนบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติกวี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิริยาลังการ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook