พระครูใบฎีกา มนัส จนฺทธมฺโม - พระสังฆาธิการ

พระครูใบฎีกา มนัส จนฺทธมฺโม


 
อายุ ๔๙ ปี
พรรษา ๒๘
วัด วัดเทวสุนทร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา

น.ธ.เอก, ป.บส., น.บ., พธ.ม.


ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook