พระครูวิมลชินวัตร (ทองใบ ทิพพวโส) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิมลชินวัตร (ทองใบ ทิพพวโส)


 
เกิด ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐
พรรษา ๓๙
มรณภาพ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
วัด วัดพลมานีย์
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวิมลชินวัตร มีนามเดิมว่า ทองใบ สุดกราน เกิดเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู ณ บ้านตำบลบางอ้อ อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของ นายบาง นางสังวาลย์ สุดกราน มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม ๑๑ คน

     เมื่ออายุได้ ๑๐ ปี ได้ไปอยู่วัดกับท่านเจ้าอาวาสวัดบางนานอก ได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือวัดและอักขระขอม จนมีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ ทั้งหนังสือไทยและอักขระขอม เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี ได้กลับมาช่วยบิดามารดาทำนา เวลาว่างจากการทำนายังได้หางานทำโดยอยู่กับนายจันทร์ หาญพาณิชเพื่อหาเงินมาช่วยเหลือคราอบครัวอยู่หลายปี นอกจากนี้ท่านยังยังได้ออกหางานทำด้านอื่นอีก


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ตรงกับวันพุธ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ ปีฉลู ณ พัทธสีมาวัดใต้ โดยมี พระวินยานุวัตติคุณ ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูวินยานุวัตติคุณ วัดสะพานพระโขนง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสภณวิการกิจ ครั้งเป็นพระอาจารย์อรุณ วัดสะพาน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอัมพรคุณารักษ์ ครั้งเป็นพระอธิการอัมพร วัดใต้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีนามฉายาว่า ทิพฺพวํโส

     เมื่ออุปสมบทแล้วได้ย้ายมาอยู่วัดพลมานีย์ ในสมัยนั้นมีพระอธิการอินทร์ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาของท่านและอยู่ใกล้กับบ้านของโยม เมื่อท่านได้ย้ายมาอยู่วัดพลมานีย์แล้ว ท่านได้ช่วยเหลือพระอธิการอินทร์ ในธุระการงานด้านต่าง ๆ โดยเกือบหมดทั้งสิ้น เมื่อได้พรรษา ๔ พระอธิการอินทร์ได้มรณะภาพ ทายกทายิกาได้ไปอาราธนาพระยศมาจากวัดสังฆราชามาเป็นเจ้าอาวาส หน้าที่การงานต่าง ๆ พระอธิการยศ ก็ได้มอบหมายให้ท่านปฏิบัติไปเช่นเดิมเหมือนครั้งเจ้าอาวาสองค์ก่อน โดยพระอธิการยศทำหน้าที่เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเท่านั้นจึงนับได้ว่าท่านพระครุวิมลชันวัตรได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์ มาตั้งแต่พรรษาแรกพอครบ ๕ พรรษา พระอธิการยศจึงได้ขอให้ พระครูวิชิตสังฆภาร อดีตเจ้าคณะอำเภอลาดกระบัง สัดสังฆราชา แต่งตั้งให้เป็นคู่สวดนาค เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๕


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น คู่สวดนาค
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๑๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าคณะตำบลทับยาว
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น ครูสอนปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น กรรมการสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น กรรมการผู้อำนวยการสอบธรรมสนามหลวง

มรณกาล


     เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านได้ล้มอาพาธมีอาการหนักมากจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔ รับการรักษาจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ยาใจ ณ สงขลา อยู่ ๒ เดือนเศษ เมื่อกลับมาก็ไม่สามารถรับกิจนิมนต์ไปนั่งอุปัชฌาย์ และ กิจอื่น ๆ นอกวัดได้อีก เพราะเมื่อเดินจะมีอาการเหนื่อยหอบมาก แต่กิจการภายในวัดท่านก็ควบคุมได้เป็นระเบียบอย่างดีตลอดมาและเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่านมีอาการอ่อนเพลียมากผิดปกติ จนต้องเข้าการรักษาที่โรงบาลจุฬาลงกรณ์ อีกครั้งหนึ่งเวลา ๒๑ วันหมดจึงให้กลับวัดได้แต่ก็ไม่มีแรงมาตลอดจนถึงมรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เวลา ๒๐.๒๙ น. สิริรวมอายุได้ ๖๓ ปี ๔ เดือน ๒๓ วัน พรรษา ๓๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูวิมลชินวัตร
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

ที่มา


sites.google.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook