พระครูสังฆรักษ์ ธงชัย ยุตฺตธมฺโม | พระสังฆาธิการ

พระครูสังฆรักษ์ ธงชัย ยุตฺตธมฺโม


 
เกิด ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
พรรษา ๓๘
มรณภาพ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
วัด วัดบางศรีเมือง
ท้องที่ นนทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 755

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางศรีเมือง
 เจ้าอาวาสวัดบางศรีเมืองที่มา


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook