พระอธิการวิเชียร ผาสุโก | พระสังฆาธิการ

พระอธิการวิเชียร ผาสุโก


 
เกิด ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดโตนด
ท้องที่ นนทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


VIEW : 725

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดโตนดที่มา


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook