พระครูปลัด ทองหล่อ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๓ - พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด ทองหล่อ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๓


 
เกิด ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดพิกุลทอง
ท้องที่ นนทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๓


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook