พระครูบริหารปริยัติกิจ (ภักดิ์ มุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระครูบริหารปริยัติกิจ (ภักดิ์ มุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)


 
มรณภาพ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดโปรดเกศเชษฐาราม
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook