พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐
อุปสมบท ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
วัด วัดศาลาปูน วรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชสิทธิมงคล มีนามเดิมว่า สวัสดิ์ จิตตระทส เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเส็ง ณ บ้านตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๔๗๗ ณ วัดทองจันทริการาม ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูนิเทศธรรมกถา วัดบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ วัดทองจันทริการาม ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูนิเทศธรรมกถา วัดบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการกรี เป็นพระะกรรมวาจาจารย์ พระครูนิเทศธรรมโกศล วัดพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร
 พระอุปัชฌาย์
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิศิษฐ์จันทรคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรธรรมานุวัตร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิมงคล โสภณศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook