หลวงปู่พริ้ง ขนฺติพโล | พระสังฆาธิการ

หลวงปู่พริ้ง ขนฺติพโล


 
มรณภาพ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดซับชมพู่
ท้องที่ เพชรบูรณ์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 573

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดซับชมพู่

มรณกาล


     หลวงปู่พริ้ง ขนฺติพโล มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.oo น.ที่มา


กลุ่ม สมณฐานันดรศักดิ์ พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook