พระเทพสิทธินายก (ข้อง เกสโร ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธินายก (ข้อง เกสโร ป.ธ.๖)


 
มรณภาพ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดไตรธรรมาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอุดมธรรมปรีชา
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมเมธี ศรีสุราษฎร์ธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธินายก สาธกสุตกวี ศรีสุราษฎร์กิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : ส่งรูป

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook