พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่) - พระสังฆาธิการ

พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๕๓
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๗๓
วัด วัดโพธาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว มีนามเดิมว่า ทองอยู่ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕๓ ในช่วงต้นรัชสมัยรัชกาลที่ ๒ ณ พุมเรียง เมืองไชยาไม่ทราบนามบิดามารดา และนามสกุลของท่าน ทราบแต่เพียงว่า มีน้องสาวชื่อ “ยม” ตัวท่านมีศักดิ์เป็นปู่ กล่าวคือ ท่านเป็นพี่ชายของนางยม ซึ่งเป็นโยมย่าของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน) วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา ณ วัดโพธาราม เมืองไชยา ต่อมาเดินทางเข้าศึกษาพระปริยัติธรรมและบาลีในเมืองหลวง กรุงเทพฯ โดยจำพรรษาศึกษา ณ วัดกัลยาณมิตรฯ และได้ญัตติอุปสมบทจากสามเณรเป็นพระภิกษุ ณ อารามนี้

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๓๗๓ ณ พัทธสีมาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ศึกษาวิชาธรรมอยู่ช่วงหนึ่ง ต่อมาได้เดินทางกลับเมืองไชยา และจำพรรษา ณ วัดโพธาราม ในสมัยที่พระครูลังกาแก้ว (พิน) วัดสมุหนิมิต เป็นเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๑๕ - ๒๔๓๓  เป็น เจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา

มรณกาล


     พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่) มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ตรงกับปีขาล สิริอายุ ๘๐ ปี พรรษา ๖๐ เก็บศพบำเพ็ญกุศล ๑ ปีเศษ พระราชทานเพลิงศพก่อนเข้าพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ณ วัดโพธาราม เมืองไชยา โดยจัดตั้งโรงทึม และเมรุอย่างใหญ่โต

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโสภณเจตสิการสม ตำแหน่งเจ้าคณะรองเมืองไชยา
พ.ศ. ๒๔๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook