พระครูลังกาแก้ว (ชู) - พระสังฆาธิการ

พระครูลังกาแก้ว (ชู)


 
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๑๑
วัด วัดสมุหนิมิต
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสระพังจิก เมืองไชยา

     พระครูลังกาแก้ว (ชู) มีความชำนาญด้านบาลี เก่งวิชาเลข เป็นพระนักเทศน์ ท่านเคยรับนิมนต์เทศนาธรรมต่อหน้าพระยากาญจนดิษฐ์ (พุ่ม) เจ้าเมืองท่าทอง เดิมท่านจำพรรษาวัดเวียง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๐๖ - ๒๔๑๑  เป็น เจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา

มรณกาล


     พระครูลังกาแก้ว (ชู) ได้มรณภาพ ณ วัดสมุหนิมิต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ครองวัดสมุหนิมิต ได้ ๕ ปี


ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook