พระเทพสุเมธี (หยวก จตฺตมโล ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสุเมธี (หยวก จตฺตมโล ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๗
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
วัด วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔

สถานะเดิม


     พระเทพสุเมธี มีนามเดิมว่า หยวก พวงมาลัย เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ตรงกับวันอังคาร แรม ๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล ณ บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อ เงิน โยมมารดาชื่อ เอื้อย


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วัดสัตตนารถปริวัตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระธรรมเสนานี เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะพระธรรมยุติ จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าคณะธรรมยุติ จังหวัดราชบุรี
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ)

มรณกาล


     พระเทพสุเมธี (หยวก จตฺตมโล ป.ธ.๔) มรณภาพ ด้วยโรคปอดอักเสบและโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลา ๑๕.๑๕ น.

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพุทธวิริยากร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพุทธวิริยากร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธาภรณ์ สุนทรศาสนภารวิศิษฏ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุเมธี ศรีสัตตนาถวินิต ศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๓๔-๓๕
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี ถึงมรณภาพ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook