พระราชธรรมเสนานี (สุข สุภทฺโท ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมเสนานี (สุข สุภทฺโท ป.ธ.๔)


 
เกิด ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๓
อายุ ๖๐ ปี
อุปสมบท ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
พรรษา ๔๐
มรณภาพ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓
วัด วัดมหาธาตุ วรวิหาร
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๔

สถานะเดิม


     พระราชธรรมเสนานี มีนามเดิมว่า สุข เจียมจำรัส เกิดเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๔ ปีกุน ณ บ้านโคกพระ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ สิบเอกชุ่ม โยมมารดาชื่อ ภู่


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่ออายุ ๑๕ ปีและติดตามพระอาจารย์หล่ำ เจียมจำรัส ไปอยู่วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ณ วัดเทพธิดาราม ในความอุปถัมภ์ของพระเมธีธรรมสาร (ไสว) เจ้าอาวาสวัดบ้านกร่าง และเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระมงคลเทพมุนี (ใจ) วัดพระเชตุพน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูธรรมรังษี (พัน) เจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระประสิทธิสุตคุณ (ทิม) เจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดปากท่อ
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอปากท่อ
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร

มรณกาล


     พระราชธรรมเสนานี (สุข สุภทฺโท ป.ธ.๔) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมรสรูจี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมเสนานี ราชบุรียตินายก สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมเสนานี ศรีวิสุทธิปฏิภาณ สุขุมญาณสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๔๐-๔๑

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook