พระราชนันทมุนี (ชื่น เขมิโย) - พระสังฆาธิการ

พระราชนันทมุนี (ชื่น เขมิโย)


 
เกิด ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๗
อุปสมบท ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๘
มรณภาพ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙
วัด วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก

สถานะเดิม


     พระราชนันทมุนี มีนามเดิมว่า ชื่น วัฒนสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๗ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย ณ บ้านหน้าเขางู หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ อินทร์ โยมมารดาชื่อ นวล


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ อายุได้ ๑๕ ปี ณ วัดมหาธาตุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูศิริปัญญามุนี (อ่อน) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ ณ วัดท่าโขลง ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูอุดมธีรคุณ (เพิ่ม) วัดเกตุการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยธร (จุ้ย) เจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูธรรมาภินันท์ (ปล้อง) เจ้าอาวาสวัดสุรชายาราม ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อครั้งเป็น พระอธิการกล้อง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ ในคณะธรรมยุต จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น รักษาการเจ้าคณะธรรมยุต จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร

มรณกาล


     พระราชนันทมุนี ขณะเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส และวัดสัตตนารถปริวัตร และได้ดำเนินการปรับปรุงเสนาสนะต่าง ๆ และทำความเจริญให้วัดที่ท่านปกครองเป็นอันมาก ราวปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ท่านถูกโรคภัยเบียดเบียนอยู่เนือง ๆ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจึงได้ลาสิกขาบทโดยมิได้มีผู้ใดทราบนำความเศร้าเสียใจแก่บรรดาศิษย์ที่เคารพนับถือเป็นอันมาก แต่ในที่สุดท่านได้กลับมาอุปสมบทใหม่ ณ วัดอัมรินทรารามในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัดตราบจนมรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูเขมาภินันท์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเขมานันทมุนี ราชบุรีธรรมิกคณิศร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชนันทมุนี ศีลาจารพิพัฒน์ เนกขัมมาภิรัต สัตตนาถคณี ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๔๒-๔๓

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook