พระพิบูลธรรมเวที (สมบูรณ์ พุทฺธสโร ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระพิบูลธรรมเวที (สมบูรณ์ พุทฺธสโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๖
อายุ ๖๘ ปี
อุปสมบท ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
พรรษา ๔๙
วัด วัดปากท่อ
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพิบูลธรรมเวที มีนามเดิมว่า กิมเส็ง แซ่ภู เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีเถาะ ณ บ้านโคกพระเจริญ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ เจียม โยมมารดาชื่อ ภาพ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ วัดปากท่อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูอินทเขมา (ห้อง) วัดช่องลม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการนวม วัดแจ้งเจริญ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดแช่ม วัดโคกเจริญ พระอธิการห่วง วัดปากท่อ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ จำพรรษา ณ วัดปากท่อได้ ๑ พรรษา แล้วย้ายมาอยู่วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดยางงาม
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น เจ้าคณะหมวด (เจ้าคณะตำบลจอมประทัด)
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอปากท่อ
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดปากท่อ

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น อาจารย์สอนบาลีโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำนักวัดปากท่อ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิบูลสมณวัตร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิบูลธรรมเวที

ที่มา


ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๖๔-๖๕

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook