พระสุนทรรัตนาภิรมย์ (ไฮ้ รตนลาโภ) - พระสังฆาธิการ

พระสุนทรรัตนาภิรมย์ (ไฮ้ รตนลาโภ)


 
เกิด ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
พรรษา ๔๓
มรณภาพ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒
วัด วัดจันทคาม
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระสุนทรรัตนาภิรมย์ มีนามเดิมว่า ไฮ้ งามระบำ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีวอก ณ บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ พิน โยมมารดาชื่อ สาย


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ วัดจันทคาม ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูเจริญ อินฺทโชโต วัดไผ่ล้อม ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดจันทคาม

มรณกาล


     พระสุนทรรัตนาภิรมย์ (ไฮ้ รตนลาโภ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ รวมสิริอายุได้ ๗๒ ปี เดือน ๑๓ วัน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมรัตนาภิรักษ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรรัตนาภิรมย์

ที่มา


ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๖๘-๖๙

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook