พระครูวิธูรธรรมสาสน์ (กล่อม นนฺโท) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิธูรธรรมสาสน์ (กล่อม นนฺโท)


 
เกิด ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๘๙
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๑๔
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔
วัด วัดโพธาวาส
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระครูวิธูรธรรมสาสน์ มีนามเดิมว่า กล่อม แก้วกล่อม เกิดเมื่อวันพุธ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๘๙ ณ บ้านพุนพิน หมู่ที่ ๑ ตำบลพุนพิน อำเภอท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อ คงแก้ว มารดาชื่อ เงิน

     เมื่ออายุ ๘ ปี บิดาถึงแก่กรรม ในระหว่างนั้นได้อยู่กับมารดาจนถึงอายุ ๑๒ ปี มารดาได้นำไปฝากให้อยู่ในสำนักพระอธิการหมื่นแกล้ว วัดปากบางชุมโถ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ศึกษาอักษรสมัยจนมีความรู้ถึงขีดสำเร็จตามความนิยมแห่งภูมิประเทศในสมัยนั้น


อุปสมบท

     เมื่ออายุ ๑๖ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร อยู่ในสำนักพระใบฎีกาเกิด วัดหน้าเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ ๑ ปี แล้วลาสิกขาบทไปปรนนิบัติมารดาที่บ้านนา ในตำบลนี้ ในระหว่างนี้มีบุตรชาย ๑ คนชื่อเอียด (ได้ตั้งบ้านเรือนเป็นหลักฐานอยู่ที่ บ้านบางชุมโถ ตำบลวัดประดู่ อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

     ต่อมามีความเหนื่อยหน่ายในฆราวาสวิสัย จึงได้อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่ออายุ ๒๕ ปี ตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๑๔ ณ วัดโพธิ์ โดยมี พระครูการาม (จู) วัดท่าโพธิ์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณรังษี (มี) วัดโพธิ์ อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการจันทร์ วัดกลาง อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า นนฺโท

     อุปสมบทแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามสมัยอยู่ในสำนักพระครูสุวรรณรังษี ผู้เป็นพระกรรมวาจาจารย์นั้น อาศัยความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา จึงดำเนินปฏิปทาอันน่าเลื่อมใส เป็นที่รักใคร่ไว้วางใจของท่านผู้เป็นอาจารย์ เป็นที่เคารพนับถือของทายกทายิกาทั้งหลายท่านได้สมาคม มากมีความรู้พอสมควรแก่หน้าที่แล้ว ก็ได้รับตำแหน่งเป็นพระใบฎีกาฐานานุกรมของพระครูสุวรรณรังษี เจ้าคณะเมืองกาญจนดิฐ เมื่อพระครูสุวรรณรังษีย้ายไปอยู่วัดกลาง อำเภอบ้านดอน ท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ตั้งแต่นั้นมา แล้วได้เลื่อนเป็นพระวินัยธรฐานานุกรมของพระครูสุวรรณรังษีนั้นอีก ต่อมาเมื่อพระครูสุวรรณรังษีมรณภาพแล้ว ท่านก็ได้รับตำแหน่งเป็นพระครูเจ้าคณะแขวงบ้านดอน ได้ปกครองคณะสงฆ์โดยเรียบร้อยตามหน้าที่ทุกประการ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระครูวิธูรธรรมสาสน์ เจ้าคณะแขวงบ้านดอน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๔๕๓

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์
 เจ้าคณะแขวงบ้านดอน

มรณกาล


     ในระหว่างนี้ท่านได้กระทำหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ท่านก็อาพาธลงด้วยโรคชรา แพทย์และศิษยานุศิษย์ตลอดทั้งญาติมิตรได้พร้อมกันรักษาพยาบาล จนสุดความสามารถ มีอาการทรงกับทรุดหนักลงทุกที จนถึงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔ เวลา ๒๑ นาฬิกา ก็ถึงมรณภาพที่วัดโพธิ์ซึ่งเป็นที่อยู่ของท่าน คำนวณอายุได้ ๘๔ ปี ๑ เดือน ๒๒ วัน พรรษา ๖๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook