พระครูวิธูรธรรมสาสน์ (กล่อม นนฺโท) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิธูรธรรมสาสน์ (กล่อม นนฺโท)


 
เกิด ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๘๙
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๑๔
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔
วัด วัดโพธาวาส
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวิธูรธรรมสาสน์ มีนามเดิมว่า กล่อม แก้วกล่อม เกิดเมื่อวันพุธ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๘๙ ณ บ้านพุนพิน หมู่ที่ ๑ ตำบลพุนพิน อำเภอท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อ คงแก้ว มารดาชื่อ เงิน

     เมื่ออายุ ๘ ปี บิดาถึงแก่กรรม ในระหว่างนั้นได้อยู่กับมารดาจนถึงอายุ ๑๒ ปี มารดาได้นำไปฝากให้อยู่ในสำนักพระอธิการหมื่นแกล้ว วัดปากบางชุมโถ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ศึกษาอักษรสมัยจนมีความรู้ถึงขีดสำเร็จตามความนิยมแห่งภูมิประเทศในสมัยนั้น


อุปสมบท

     เมื่ออายุ ๑๖ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร อยู่ในสำนักพระใบฎีกาเกิด วัดหน้าเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ ๑ ปี แล้วลาสิกขาบทไปปรนนิบัติมารดาที่บ้านนา ในตำบลนี้ ในระหว่างนี้มีบุตรชาย ๑ คนชื่อเอียด (ได้ตั้งบ้านเรือนเป็นหลักฐานอยู่ที่ บ้านบางชุมโถ ตำบลวัดประดู่ อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

     ต่อมามีความเหนื่อยหน่ายในฆราวาสวิสัย จึงได้อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่ออายุ ๒๕ ปี ตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๑๔ ณ วัดโพธิ์ โดยมี พระครูการาม (จู) วัดท่าโพธิ์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณรังษี (มี) วัดโพธิ์ อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการจันทร์ วัดกลาง อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า นนฺโท

     อุปสมบทแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามสมัยอยู่ในสำนักพระครูสุวรรณรังษี ผู้เป็นพระกรรมวาจาจารย์นั้น อาศัยความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา จึงดำเนินปฏิปทาอันน่าเลื่อมใส เป็นที่รักใคร่ไว้วางใจของท่านผู้เป็นอาจารย์ เป็นที่เคารพนับถือของทายกทายิกาทั้งหลายท่านได้สมาคม มากมีความรู้พอสมควรแก่หน้าที่แล้ว ก็ได้รับตำแหน่งเป็นพระใบฎีกาฐานานุกรมของพระครูสุวรรณรังษี เจ้าคณะเมืองกาญจนดิฐ เมื่อพระครูสุวรรณรังษีย้ายไปอยู่วัดกลาง อำเภอบ้านดอน ท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ตั้งแต่นั้นมา แล้วได้เลื่อนเป็นพระวินัยธรฐานานุกรมของพระครูสุวรรณรังษีนั้นอีก ต่อมาเมื่อพระครูสุวรรณรังษีมรณภาพแล้ว ท่านก็ได้รับตำแหน่งเป็นพระครูเจ้าคณะแขวงบ้านดอน ได้ปกครองคณะสงฆ์โดยเรียบร้อยตามหน้าที่ทุกประการ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระครูวิธูรธรรมสาสน์ เจ้าคณะแขวงบ้านดอน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๔๕๓

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์
 เจ้าคณะแขวงบ้านดอน

มรณกาล


     ในระหว่างนี้ท่านได้กระทำหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ท่านก็อาพาธลงด้วยโรคชรา แพทย์และศิษยานุศิษย์ตลอดทั้งญาติมิตรได้พร้อมกันรักษาพยาบาล จนสุดความสามารถ มีอาการทรงกับทรุดหนักลงทุกที จนถึงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔ เวลา ๒๑ นาฬิกา ก็ถึงมรณภาพที่วัดโพธิ์ซึ่งเป็นที่อยู่ของท่าน คำนวณอายุได้ ๘๔ ปี ๑ เดือน ๒๒ วัน พรรษา ๖๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook