พระพิบูลธรรมเวที (ชุบ อินฺทโชโต) - พระสังฆาธิการ

พระพิบูลธรรมเวที (ชุบ อินฺทโชโต)


 
เกิด ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕
พรรษา ๖๒
มรณภาพ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วัด วัดปากท่อ
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก

สถานะเดิม


     พระพิบูลธรรมเวที มีนามเดิมว่า ชุบ แก้วแกมทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ณ บ้านเลขที่ ๕๓ ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ วัดวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี เจ้าอธิการหนึ่ง คงฺสุวณฺโณ วัดห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระนิ่ม จนฺทสุวณฺโณ วัดห้วยโรง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเขียน วัดวันดาว เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

สอบได้ นักธรรมชั้นเอก ณ วัดวันดาว
พ.ศ. ๒๔๙๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดวันดาว
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดปากท่อ
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอปากท่อ
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากท่อ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูอินทโชติวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิบูลธรรมเวที

ที่มา


ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๓๘-๑๓๙
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook