พระปริยัติสารเวที (แย้ม เปมวิชโย ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระปริยัติสารเวที (แย้ม เปมวิชโย ป.ธ.๕)


 
เกิด ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
อุปสมบท ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
วัด วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระปริยัติสารเวที มีนามเดิมว่า แย้ม พุทธศร เกิดเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นามบิดา นายเต็ม นามมารดา นางทองอยู่ พุทธศร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ วัดสัตตนารถปริวัตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระราชนันทมุนี (ชื่น) วัดสัตตนารถปริวัตร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพสุเมธี (หยวก) วัดสัตตนารถปริวัตร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิมลรัตนคุณ (แก้ว วิมุตฺโต) วัดสัตตนารถปริวัตร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก ณ วัดสัตตนารถปริวัตร
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบเทียบชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๗
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค ณ วัดสัตตนารถปริวัตร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูเขมานันทมุนี
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติสารเวที

ที่มา


ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๔๖-๑๔๗

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook