พระครูทีปาจารคุณารักษ์ (รักษ์ อินฺทสุวณฺโณ) - พระสังฆาธิการ

พระครูทีปาจารคุณารักษ์ (รักษ์ อินฺทสุวณฺโณ)


 
เกิด ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๐๙
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๒๙
พรรษา ๕๐
มรณภาพ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙
วัด วัดประเดิม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูทีปาจารคุณารักษ์ มีนามเดิมว่า รักษ์ มีเดช เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๐๙ ปีขาล เป็นบุตรของ นายชู - นางซัวะ มีเดช ภูมิลำเนาเดิม หมู่ที่ ๗ ตำบลตลิ่งพัง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

     การศึกษาก่อนอุปสมบท ในวัยเยาว์ได้เข้ารับการศึกษาอักษรสมัยในสำนัก พระอธิการอุ่น เจ้าอาวาสวัดโฉลกบ้านเก่า ตำบลมะเดื่อหวาน (เกาะพงัน) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี "สมัยนั้นเกาะพงันเป็นตำบลขึ้นอยู่กับเกาะสมุย"


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๙ ณ พัทธสีมาวัดประเดิม โดยมี พระอธิการย่อง เจ้าอาวาสวัดประเดิม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเพ็ชร์ ติสฺโส เจ้าอาวาสวัดใหม่ (พระครูวิบูลย์ธรรมสาร รูปแรก) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการนุ้ย ปทุมสุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดลิปะน้อย เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "อินฺทสุวณฺโณ"

     การศึกษาเมื่ออุปสมบทแล้ว เมื่ออุปสมบทแล้ว ในพรรษาที่ ๒ ได้ศึกษาบาลีในสำนัก พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพชร ติสฺโส) ณ วัดใหม่ (ศรีทวีป) บ้านหน้าทอน ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ตั้งแต่พรรษาที่ ๓ ถึงพรรษาที่ ๑๑ รวมเวลา ๙ ปี ได้ไปศึกษาบาลีในสำนัก พระยาธรรมปรีชาอุดม (บุญ) ณ วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร เข้าสอบไล่แต่ไม่ได้

     เมื่อกลับจากกรุงเทพมหานครแล้ว ได้เป็นเจ้าอาวาสมาหลายวัด พระครูทีปาจารคุณารักษ์ (รักษ์) ได้ปกครองวัดประเดิม ช่วงแรกคงจะต่อจากพ่อท่านย่อง พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๕๐ และท่านก็ไปพำนักอยู่ที่วัดใหม่ (ศรีทวีป) และดูแลรั้งเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ก่อนกลับมาพำนักที่วัดประเดิม อีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๗๙ จนกระทั้งมรณะภาพ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดใหม่ (ศรีทวีป)
 เจ้าอาวาสวัดนาราเจริญสุข
 เจ้าอาวาสวัดตลิ่งพัง (คีรีวงการาม)
 เจ้าอาวาสวัดสำเร็จ
 เจ้าอาวาสวัดประเดิม
พ.ศ. ๒๔๔๒  เป็น เจ้าคณะหมวด
พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๖๗  เป็น ผู้รั้งเจ้าคณะแขวงเกาะสมุย
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะแขวงเกาะสมุย

มรณกาล


     พระครูทีปาจารคุณารักษ์ (รักษ์ อินฺทสุวณฺโณ) ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. ณ วัดประเดิม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี รวมนับอายุได้ ๗๑ ปี พรรษา ๕๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมของ พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพ็ชร์ ติสฺโส) เจ้าคณะแขวงอำเภอเกาะสมุย รูปแรก
พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูทีปาจารคุณารักษ์

ผู้แนะนำข้อมูล


ราเมศวร์ ทองสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook