พระครูสุเขตสารคุณ (กัณฑ์) - พระสังฆาธิการ

พระครูสุเขตสารคุณ (กัณฑ์)


 
เกิด ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
อุปสมบท ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑
วัด วัดเกษตราราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสุเขตสารคุณ มีนามเดิมว่า กัณฑ์ ทองคง เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะแม ณ บ้านนาชะอม ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โยมบอดา นายคุ้ม ทองคง โยมมารดา นางจาบ

มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๖ คน คือ
     ๑. พระครูสุเขตสารคุณ (กัณฑ์ ทองคง)
     ๒. นางซุ้ม ทองคง
     ๓. นางครวญ ทองคง
     ๔. นายกรอง ทองคง
     ๕. นายชวน ทองคง
     ๖. นางเซี้ยน จันทร์นาม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ พัทสีมาวัดเกษตราราม โดยมี พระครูสถิตสันตคุณ (พัว) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการแมน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการวรรณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเกษตราราม


ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook