พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ (เนียม พุทฺธรกฺขิโต) - พระสังฆาธิการ

พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ (เนียม พุทฺธรกฺขิโต)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๐๘
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๐
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘
วัด วัดบางน้ำจืด
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๘ ปีฉลู ณ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ อายุได้ ๒๒ ปี ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๐ ณ วัดประตูใหญ่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่) เจ้าคณะเมืองไชยา วัดโพธาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า "พุทฺธรกฺขิโต" แปลว่า ผู้ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงรักษา


คุณงามความดี

     ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ทรงศีลบริสุทธิ์ เป็นพระนักปฏิบัติและพัฒนาวัดบางน้ำจืดให้รุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นพระภิกษุที่พระภิกษุอื่นในอำเภอท่าฉางให้การยกย่องนับถือมากว่าเป็นอาจารย์เพราะท่านมีลูกศิษย์เยอะจากการสงเคราะห์กุลบุตรของชาวบ้านให้ได้ห่มเหลืองเป็นญาติกับพุทธศาสนามามาก อีกทั้งในอดีตท่านเป็นอุปัชฌาย์ใหญ่ของเมืองท่าฉาง รวมถึงเวลาชาวบ้านเดือดร้อนมาช่วยขอความช่วยเหลือท่านท่านก็จะสงเคราะห์ช่วยเหลือเสมอๆไป โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา เรื่องการบวช และเรื่องต่างๆมากมาย อีกทั้งยังเป็นพระสงฆ์ที่ทรงวิทยาคม มีคุณวิเศษศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เลื่อมใสและศรัทธาของชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๘๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด
พ.ศ. ๒๔๕๐  เป็น เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะหมวดท่าฉาง
พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๔๘๓  เป็น เจ้าคณะแขวงโฉลก (ท่าฉาง)
พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง อ้างอิงจาก ปี ๒๔๘๓ เป็นปีที่ทางการให้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอท่าฉางเป็นอำเภอท่าฉาง และมีการแต่งตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอท่าฉางรูปแรก

มรณกาล


     พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ (เนียม พุทฺธรกฺขิโต) มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ด้วยโรคลม(เป็นลม) ในวันจันทร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ เวลาประมาณ บ่าย ๒ เศษ (๑๔.๐๐ น.) สิริอายุ ๘๐ ปี พรรษา ๕๘

     พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดบางน้ำจืด วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ตรงกับวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้
เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook