พระครูธรรมิสรานุวัตร (แดง อิสฺสโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูธรรมิสรานุวัตร (แดง อิสฺสโร)


 
เกิด ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๐
อุปสมบท ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๐
มรณภาพ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
วัด วัดภูเขาหลัก
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูธรรมิสรานุวัตร มีนามเดิมว่า แดง ต่างศรี เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑ (อ้าย) ปีชวด ณ บ้านเหลียงเล้า ตำบลน้ำคำ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นามบิดา นายบุญช่วย นามมารดา นางพุ่ม

     ยามเยาว์วัยนั้น เด็กชายแดงได้ย้ายตามครอบครัวของบิดามารดา มาสู่บ้านโคกมัน ตำบลท่ายาง กิ่งอำเภอท่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเด็กเงียบขรึม ไม่ช่างพูดช่างจา แต่มีนิสัยช่างทำ ยิ่งนานวันเข้า การแสดงออกยิ่งบ่งชัดว่ามีน้ำอดน้ำทน แม้ทำงานหนักบางสิ่งก็ไม่ปริปากบ่น แต่ไม่ยอมคนง่าย ๆ ตามนิสัยของเด็ก

     การศึกษาในวัยเด็กของท่านไม่ได้กล่าวไว้ ยามเมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่ม ท่านบอกว่าได้ออกจากบ้านไปเพื่อแสวงหาโชค หรือความก้าวหน้าในชีวิต ให้สมกับที่เกิดมาเป็นลูกผู้ชาย และรู้ความหมายในชีวิตไว้ แห่งแรกในชีวิตคือสถานที่มีชื่อว่า ชะมาย อำเภอทุ่งสงในขณะนี้ ท่านได้เข้าทำงานเป็นผู้ดูแลการสร้างทางรถไฟ อยู่ประมาณปีกว่า ๆ เกิดมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงได้เข้าไปอยู่วัดหาดสูง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๖ อายุ ๑๖ ปี ณ วัดหาดสูง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระอธิการกลาย เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ณ วัดหาดสูง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระอธิการกลาย เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการสังข์ วัดไม้เรียง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระกรรมวาจาจารย์

     เมื่ออุปสมบทแล้ว ก็ได้อยู่จำพรรษาปฏิบัติอาจารย์พระอุปัชฌาย์ ที่วัดหาดสูง ๑ พรรษา
     พ.ศ. ๒๔๕๒ ออกจากวัดหาดสูงได้ไปจำพรรษาที่วัดท่ายาง
     พ.ศ. ๒๔๕๓ เดินทางไปอยู่ที่วัดอรัญญาคามวาสี (วัดกะชุม) ตำบลพ่วงพรหมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดภูเขาหลัก
พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดภูเขาหลัก
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เจ้าคณะตำบลทุ่งสัง
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น เจ้าคณะกิ่งอำเภอท่ายาง
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าคณะเภอทุ่งใหญ่

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น เจ้าสำนักเรียน วัดภูเขาหลัก
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น กรรมการศึกษา และผู้อุปการะ ร.ร. วัดภูเขาหลัก

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูถาวรบุญรัตน์
พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ พระครูธรรมิสรานุวัตร
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook