พระครูดิตถารามคณาศัย (ชม คุณาราโม) - พระสังฆาธิการ

พระครูดิตถารามคณาศัย (ชม คุณาราโม)


 
เกิด ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๐
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐
พรรษา ๖๒
มรณภาพ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒
วัด วัดท่าไทร
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูดิตถารามคณาศัย มีนามเดิมว่า ชม ทวดสิญจน์ เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ ปี ระกา ตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่ บ้านนาดอน (ใกล้บ้านหัวหมาก) หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อ นายพุ่ม ทวดสิญจน์ มารดาชื่อ นางพัน ทวดสิญจน์ อาชีพบิดามารดา ทำนา-ทำสวน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ อายุ ๑๕ ปี ณ วัดท่าไทร ตำบลทุ่งกง (ตำบลในขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันคือ ตำบลท่าทองใหม่) อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูวิธูรธรรมศาสตร์ (หลวงพ่อกล่อม นนฺโท) วัดโพธาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓ ปี ชวด ตรงกับวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐ อายุ ๒๐ ปี ณ วัดสนธิ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูประกาศิตธรรมคุณ (หลวงพ่อเพชร อินฺทโชติ) วัดวชิรประดิษฐ์ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอุปัชฌาย์ พระปลัดล้อม รองเจ้าอาวาสวัดท่าไทร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการยิ้ม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๗ สอบไล่ได้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ป. ๔)
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดวชิรประดิษฐ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าไทร
พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น เจ้าคณะตำบลทุ่งกง
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๐  เป็น ครูสอนนักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งกง ๒ (วัดท่าไทร) เป็นเวลา ๑ ปี
พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักศาสนศึกษาวัดท่าไทร
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น กรรมการผู้ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงประโยคนักรรมชั้นตรี ของคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น กรรมการสงฆ์ ในหน้าที่องค์การศึกษาประจำอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นต้นมา ท่านได้ชักชวน ชักนำคณะศิษยานุศิษย์ดำเนินการจัดสร้าง และท่านรับเป็นผู้อุปการะโรงเรียนวัดท่าไทร ให้เจริญรุ่งเรืองกระทั่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างที่ปรากฏในปัจจุบัน จนกระทั่งทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนดังกล่าวมาเป็น โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

มรณกาล


     พระครูดิตถารามคณาศัย (ชม คุณาราโม) มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบ ณ วัดท่าไทร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ในขณะที่ท่านมีอายุได้ ๘๒ ปี พรรษา ๖๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูดิตถารามคณาศัย
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook