พระครูวิสุทธิธรรมานุวัตร (ชู ธมฺมธโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิสุทธิธรรมานุวัตร (ชู ธมฺมธโร)


 
เกิด ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๖
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘
วัด วัดท่าตลิ่งชัน
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวิสุทธิธรรมานุวัตร มีนามเดิมว่า ชู จรบุรี เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๙ ปีเถาะ ที่บ้านจิกเขา (ปัจจุบันคือ บ้านหาดมุ้ย) ตำบลบางเดือน อำเภอท่าโรงช้าง (ปัจจุบันคือ อำเภอพุนพิน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดา-มารดาชื่อ นายช่วย นางปุก จรบุรี มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๖ คน คือ

     ๑. นายขำ จรบุรี
     ๒. นายจันทร์ จรบุรี
     ๓. นางหมิก ช่วยดำรง
     ๔. พระครูวิสุทธิธรรมานุวัตร
     ๕. นายดำ จรบุรี
     ๖. นายปอด จรบุรี
และยังมีพี่ต่างมารดา ๓ คน คือ
     ๑. นายแมน จรบุรี
     ๒. นางเสน รอดสุข
     ๓. นางแสง นุชพนัส


การศึกษา

     เข้าศึกษาในโรงเรียนวัดนาคาวาส อำเภอท่าโรงช้าง จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อ อายุ ๑๕ ขวบ บิดาถึงแก่กรรมจึงจำเป็นต้องออกจากโรงเรียน เพื่อมาดูแลรับผิดชอบครอบครัวและน้องๆ

     ด้วยความจำเป็นหลายประการจึงต้องย้ายครอบครัวไปประกอบอาชีพที่บ้านทุ่งเชียด


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะโรง ณ พัทธสีมาวัดจันทร์ประดิษฐาราม บ้านบางเดือน ตำบลบางเดือน อำเภอท่าโรงช้าง ญัตติเวลา ๑๕.๑๕ น. โดยมี พระครูสถิตสันตคุณ (พัว เกสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิศาลคณกิจ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น องค์กรศาสนูปการ อำเภอท่าขนอน
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น เจ้าคณะตำบลท่าข้าม
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าตลิ่งชัน
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักเรียนวัดท่าตลิ่งชัน

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น กรรมการสอนประชาชน อำเภอท่าขนอน

มรณกาล


     พระครูวิสุทธิธรรมานุวัตร (ชู ธมฺมธโร) มรณภาพ ด้วยโรคชราโดยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘ เวลา ๑๘.๕๕ น. รวมอายุ ๙๒ ปี ๗ เดือน ๒๓ วัน พรรษา ๖๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระครูสถิตสันตคุณ
พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระธรรมธร ฐานานุกรมใน พระธรรมรัชโยดม
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระวินัยธร ฐานานุกรม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พระราชรัตนกวี)
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิสุทธิธรรมานุวัตร
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook