พระครูมงคลอัครธรรม (ทิพย์ อคฺควํโส) - พระสังฆาธิการ

พระครูมงคลอัครธรรม (ทิพย์ อคฺควํโส)


 
เกิด ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๖
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
วัด วัดสำเร็จ
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูมงคลอัครธรรม มีนามเดิมว่า ทิพย์ ใจกว้าง เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ภูมิลำเนา บ้านนาตรอก ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บิดา-มารดาชื่อ นายแก้ว นางฉ่ำ ใจกว้าง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ พัทธสีมา วัดสำเร็จ โดยมี พระครูทีปาจารคุณารักษ์ (มี อินฺทสุวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาสวัดสำเร็จ พระครูพิทักษ์ทีปาจารย์ (นาค มุนินาโค) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสำเร็จ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูศรีทวีปธรรมวัฒน์ (ตั้ง วรเตโช) เจ้าอาวาสวัดประเดิม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     เมื่ออุปสมบทแล้ว ในพรรษาแรกได้ศึกษาสวดมนต์ ๗ ตำนาน ๑๒ ตำนาน พระปาฏิโมกข์ และได้เรียนศึกษานักธรรม โดยมีพระครูศรีทวีปธรรมวัฒน์ (ตั้ง) เป็นอาจารย์สอน จบสามารถสอบไล่จบ นักธรรมชั้นเอก ต่อมาได้รับการแต่งเป็น ฐานานุกรม ของพระครูทีปาจารคุณารักษ์ (มี) วัดสำเร็จ

     และรับตำแหน่งเจ้าอาวาส ต่อจากท่าน ต่อมาได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ วิหาร และเสนาสนะภายในวัดขึ้นมาใหม่ แต่ยังไม่ทันบรรลุตามประสงค์ ท่านก็อาพาธ ลงด้วยโรคอัมพาต ต้องรักษาตัวอยู่ราว ๑๐ ปีเศษ


การศึกษา

จบการศึกษาชั้น ประถมปีที่ ๔ จาก โรงเรียนวัดสำเร็จ
นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสำเร็จ
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดสำเร็จ

มรณกาล


     พระครูมงคลอัครธรรม (ทิพย์ อคฺควํโส) ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นับอายุได้ ๗๔ ปี พรรษา ๕๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระใบฎีกา
พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระปลัด

ผู้แนะนำข้อมูล


ราเมศวร์ ทองสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook