พระครูอรุณกิจโกศล (พริ้ง โกสโล) - พระสังฆาธิการ

พระครูอรุณกิจโกศล (พริ้ง โกสโล)


 
เกิด ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๔
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๖
พรรษา ๖๓
วัด วัดแจ้ง
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูอรุณกิจโกศล มีนามเดิมว่า พริ้ง เมืองนิเวศ เกิดเมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๔ ภูมิลำเนาเดิม บ้านที่ตำบลละเม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดา-มารดาชื่อ นายวอน - นางใย เมืองนิเวศ บุตรคนโต ในจำนวน ๑๑ คน


การศึกษาเบื้องต้น

     ได้ศึกษาร่ำเรียนในชั้นต้นจากพระสมุห์จอน วัดป่าลิไลก์ อำเภอไชยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคน พ.ศ. ๒๔๕๒ ตรงกับวัน ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา อายุได้ ๑๗ ปี ณ วัดป่าลิไลก์ โดยมี พระอธิการปาน เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พัทธสีมา วัดสโมสร อำเภอไชยา โดยมี พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) เจ้าอาวาสวัดโพธาราม รองเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการคล้ำ ​​เจ้าอาวาสวัดป่าลิไลก์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์จอน ธมฺมจารี ​เจ้าอาวาสวัดสโมสร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "โกสโล"

     ​จากนั้นได้จำพรรษาที่วัดสโมสร เพื่อร่ำเรียนวิชาอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนไปเรียนวิชากับพระอาจารย์วรรณ วัดเขาแก้ว อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำพรรษาที่วัดเขาแก้วเป็นเวลาหลายปี ก่อนจะมาพำนักที่วัดคงคาราม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพระน้องชายได้เป็นเจ้าอาวาสวัด คือ พระสมุห์พร้อม ซึ่งเป็นน้องชายต่อจากท่าน ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ "พระครูวิบูลทีปรัต" ที่วัดคงคาราม พระครูอรุณกิจโกศล (พริ้ง โกสโล) ได้จำพรรษาอยู่ที่นั้น จนกระทั่งได้รับอาราธนาจากพระยาเจริญราชภักดี (สิงห์ สุวรรณรักษ์) นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยชาวบ้าน นิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดแจ้งในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแจ้ง อำเภอเกาะสมุย เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ในด้านการศึกษาของพระครูอรุณกิจโกศล (พริ้ง โกสโล) ท่านสามารถสอบได้นักธรรมตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ในสำนักเรียนวัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสอบนักธรรมโท ได้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ในสำนักเรียนวัดแจ้ง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     ด้านการพัฒนา ในยุคของท่านเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้ให้ความสำคัญการการศึกษา และให้ความอนุเคราะห์ที่พักกับนักเรียน ที่เดินทางมาโรงเรียนมัธยมในตำบลอ่างทอง และให้การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา และยังให้นักเรียนได้ศึกษาธรรมะอีกด้วยตามเกณฑ์ของท่านที่ตั้งไว้

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น สาธารณูปการอำเภอ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
พ.ศ. ๒๕๗๔  เป็น เจ้าคณะตำบลอ่างทอง

มรณกาล


     พระครูอรุณกิจโกศล (พริ้ง โกสโล) ได้อาพาธและมรณภาพลงเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมสิริอายุ ๘๕ พรรษา ๖๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอรุณกิจโกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook