พระครูคณานุกูล (ทับ) - พระสังฆาธิการ

พระครูคณานุกูล (ทับ)


 
เกิด ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๐
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๐
ลาสิกขา ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
วัด วัดโพธาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูคณานุกูล มีนามเดิมว่า ทับ เกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๐ ภูมิลำเนา บ้านงิ้ว ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ณ วัดโพธาราม โดยมี พระชยาภิวัฒน์สุภัทรสังฆปาโมกข์ (หนู ติสโส) วัดสมุหนิมิตร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) วัดโพธาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูคณานุกูล (ศักดิ์ ธมฺมรกฺขิโต) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๒ ประโยค สำนักเรียน วัดมหรรณพารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๒  เป็น รองเจ้าคณะแขวงเมืองไชยา
พ.ศ. ๒๔๖๑  เป็น เจ้าคณะแขวงบ้านนา

สมณศักดิ์


๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูคณานุกูล

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook