พระครูวิศิษฏ์ศีลวัตร (มี ปิยสีโล) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิศิษฏ์ศีลวัตร (มี ปิยสีโล)


 
เกิด ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๗
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๙
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
วัด วัดพระประสพ
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวิศิษฏ์ศีลวัตร มีนามเดิมว่า มี เผือกสะอาด เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ เป็นบุตรของ นายทับ-นางคง เผือกสะอาด ภูมิลำเนา ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๙ ณ วัดพระบรมธาตุไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (หนู ติสโส) ต่อมาเลื่อนเป็น พระชยาภิวัฒน์สุภัทรสังฆปาโมกข์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปแรก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดเสือ วัดพระประสพ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระวินัยธร (ฤทธิ์ ธมฺมธโร) วัดชลธาร (ท่าโพธิ์) เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ปิยสีโล

     เมื่ออุปสมบทแล้ว ไปพำนัก ณ วัดชลธาร (ท่าโพธิ์) ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายหลังได้ย้ายไปจำพรรษา ณ วัดพระประสพ จวบจนมรณภาพ


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน วัดพระบรมธาตุไชยา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดวัดพระประสพ
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น เจ้าคณะตำบลทุ่ง

ฝ่ายการศึกษา

ครูสอนพระปริยัติธรรม

มรณกาล


     พระครูวิศิษฏ์ศีลวัตร (มี ปิยสีโล) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. สิริอายุ ๘๐ ปี พรรษา ๕๙

สมณศักดิ์


๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมของเจ้าคณะแขวงเมืองไชยา
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมของเจ้าคณะแขวงเมืองไชยา
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมของเผยแพร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิศิษฏ์ศีลวัตร

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook