พระครูพิศาลวิหารวัตร์ (นกแก้ว ภทฺทิโย) - พระสังฆาธิการ

พระครูพิศาลวิหารวัตร์ (นกแก้ว ภทฺทิโย)


 
เกิด ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๓
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๕๘
พรรษา ๕๕
มรณภาพ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
วัด วัดชลเฉนียน
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูพิศาลวิหารวัตร์ มีนามเดิมว่า นกแก้ว มณีนิล เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นบุตรของ นายหนู-นางพริก มณีนิล ภูมิลำเนา บ้านกาโห อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ณ วัดพระนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนทฺธโช) วัดท่าโพธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดศรีวัตร์ (แก้ว) วัดพระนคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า ภทฺทิโย


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน วัดท่าโพธิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดชลเฉียน
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะตำบลทุ่ง

ฝ่ายการศึกษา

ครูสอนพระปริยัติธรรม

มรณกาล


     พระครูพิศาลวิหารวัตร์ (นกแก้ว ภทฺทิโย) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ สิริอายุ ๘๐ ปี พรรษา ๕๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระธรรมธร ฐานานุกรมใน พระศรีธรรมประสาธน์ มหาธาตุเจติยานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ (แบน คณฺฐาภรโณ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิศาลวิหารวัตร์

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook